Help Pagina

Op onze Help pagina vindt u links naar verschillende pagina's die u uitleg kunnen geven over het gebruik van Reveon. Heeft u na het bekijken van onze Help Pagina nogsteeds een vraag? Stel uw vraag dan via het contactformulier of stuur een mail naar info@reveon.nl.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Onder Veelgestelde vragen en antwoorden staan vragen die gebruikers ons hebben gesteld over Reveon. Staat uw vraag hier niet tussen? Stel uw vraag dan via het contactformulier of stuur een mail naar info@reveon.nl.

Gegevensverwerking

Hoe kan het dat Reveon automatisch betalingen labelt?

Reveon gaat bijvoorbeeld bij nutsbedrijven na welke rekening zij gebruiken voor de incasso van de betalingen voor nutsvoorzieningen. Die gegevens voegt zij toe aan een database waarmee een gedane betaling wordt vergeleken. Op basis van betalingskenmerken kan op die manier een betaling of ontvangst automatisch worden gelabeld.

Zijn gegevens veilig bij Reveon?

Reveon stelt geen data ter beschikking aan derden. De data wordt bewaard op systemen die de hoogste beveilingsgradatie hebben. Enkel de bewindvoerder, rechthebbende en de toezichthouder (op verzoek) hebben toegang tot de data.

Analyseert Reveon gegevens?

Reveon analyseert gegevens om haar systemen te optimaliseren. Data noch data analyses worden onder enige omstandigheid met derden gedeeld.

Bankaansluiting

Kan Reveon ook betalingen doen?

Nee, vanuit Reveon kunnen geen betalingen worden gedaan. Reveon is enkel een applicatie om mutaties te verwerken.

Wat gebeurt er met de bestanden die ik upload?

De bestanden met mutaties worden door Reveon uitgelezen en, als dat succesvol is, gewist. Reveon behoudt daarvan geen kopie.

Kan ik de rekening en verantwoording van voorgaande jaren indienen met Reveon?

Betalende gebruikers kunnen naast de huidige rekening en verantwoording ook alle voorgaande jaren indienen met behulp van Reveon. Dit kan enkel wanneer de bij- en afschrijvingen over die periodes volledig bij de bank kan worden gedownload als MT940 of CSV bestand (bekijk deze pagina voor een handige uitleg omtrent het downloaden en inlezen van banktransacties). Is dit over een bepaalde periode niet mogelijk? Dan kunt u over die periode jammer genoeg geen rekening en verantwoording indienen met Reveon.

Let op: Over de periodes waarvan u wel bij- en afschrijvingen als MT940 of CSV kan downloaden bij de bank kan de rekening en verantwoording wel worden ingediend met Reveon.

Twijfelt u of u de rekening en verantwoording met behulp van Reveon kunt indienen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of stuur een mail naar info@reveon.nl.

Kan Reveon niet automatisch de bankmutaties uitlezen?

Ja, maar daarvoor dient een zogenaamde PSD2-aansluiting te worden verkregen. Reveon heeft een aanvraag voor een dergelijke aansluiting gedaan bij De Nederlandsche Bank en verwacht in de nabije toekomst dat het uploaden van bestanden niet meer nodig is. Ook dan zal de bewindvoerder periodiek toestemming moeten geven tot het uitlezen van bankgegevens.

Algemeen

Is er een helpdesk?

Reveon biedt bewindvoerders hulp bij het gebruik van het systeem via info@reveon.nl. Dat vindt Reveon belangrijk omdat zij daarmee leert waar het systeem verder verbeterd kan worden. Reveon beantwoordt geen inhoudelijke vragen die aan de toezichthouder zijn, zoals bijvoorbeeld vragen over het aanschaffen van zaken voor de rechthebbende.

Kan ook een rapport aangemaakt worden over voorgaande jaren?

Ja. Afhankelijk van de bankinstelling kunt u over de bankmutaties van meerdere jaren terug beschikken. Reveon kan u daarmee ook helpen om ineens over de verplichtingen over die jaren te voldoen. Daarvoor zijn geen extra kosten verschuldigd.

Cookie Policy

Reveon maakt enkel gebruik van cookies op haar website voor analytische doeleinden. De informatie gebruiken wij om de website te verbeteren. 

De applicatie is vrij van cookies.

Kosten en betaling

Wat kost Reveon?

Reveon kost € 72,- per jaar. Betaling geschiedt door middel van een eenmalige iDeal betaling. Reveon kan ieder jaar haar prijzen herzien en zal een prijswijziging tijdig tevoren aankondigen. De kosten van Reveon kunnen, afhankelijk van de rechtbank, ten laste van de rechthebbende worden gebracht. Om zekerheid hierover te verkrijgen verwijzen wij u naar de kantonrechter.

Verschil gratis en betaald gebruiker

Een gratis gebruiker kan de boedelbeschrijving aanmaken, transacties uploaden en transacties categoriseren.

Voor de volgende functionaliteiten dient u een betaald gebruiker te zijn van Reveon:

  • Aanmaken van Rekening en Verantwoording
  • Aanmaken van Vijfjaarlijkse Evaluatie
  • Aanmaken Eindrekening en Verantwoording

Daarnaast heeft iedere gebruiker onbeperkt toegang tot onze helpdesk, niet geautomatiseerd via een computer maar persoonlijk contact met een van onze medewerkers. Met Reveon bouwt u ook een online archief op waardoor u altijd toegang heeft tot uw ingediende rapportages.

Wanneer moet ik mijn eerste betaling voldoen?

Met Reveon kunt u zo aan de slag. U maakt gratis een account aan en kunt gelijk gratis beginnen met het bijhouden van de administratie. Bevalt het u niet? Dan behoeft u niet eens te annuleren.

Pas wanneer u uw eerste rapport wilt gaan aanmaken om te verzenden aan de rechtbank sluit u een abonnement af. Nadat een jaar is verstreken is opnieuw een betaling verschuldigd.

Kan Reveon betaald worden ten laste van de rechthebbende?

De rechtbanken hebben een wisselend beleid ten aanzien van de vraag of de kosten van Reveon ten laste van de rechthebbende mogen worden gebracht. Voor het antwoord op die vraag dient Reveon u te verwijzen naar de kantonrechter.

Kan ik ook stoppen met Reveon?

U kunt op ieder moment stoppen met het gebruik van Reveon. Wilt u uw gegevens uit onze database verwijderd hebben? Vraag dan een verwijderverzoek aan bij "mijn gegevens" of neem contact op met onze helpdesk.