Minstens eenmaal per jaar financiële situatie bespreken

Bewindvoerders moeten jaarlijks verantwoording afleggen aan de kantonrechter door het opstellen en insturen van een formulier met Rekening en Verantwoording (artikel 1:445 BW) waarbij Reveon ondersteuning biedt. Om te voorkomen dat er misbruik gemaakt kan worden van het geld van de onderbewindgestelde door de bewindvoerder, moeten bewindvoerders in deze verantwoording een overzicht van het inkomen, de uitgaven, bezittingen, vorderingen en schulden van de betrokkene aanleveren. Bewindvoerders kunnen, als zij in hun taak te kort schieten aansprakelijk worden gesteld door de rechthebbende (art 1:444 BW).

Wat over het hoofd gezien kan worden, maar waar een bewindvoerder juist op zou moeten letten is dat de bewindvoerder ook de taak heeft de rekening en verantwoording met de rechthebbende te bespreken. Het feit dat door de geestelijke toestand van de rechthebbende hij niet in staat zou zijn de rekening en verantwoording zelf te beoordelen doet hier niets aan af. (Rechtbank Midden-Nederland 10-05-2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:2192).

Van een bewindvoerder wordt verwacht dat hij minstens eenmaal per jaar de financiële situatie van rechthebbende met hem/haar bespreekt. Daarbij is het niet relevant op welke grond het bewind is uitgesproken. De enige uitzondering hierop is als de rechthebbende expliciet heeft aangegeven geen bespreking te wensen zoals bijvoorbeeld bij ver voortgeschreden dementie of een ontwikkelingsleeftijd van 2 jaar. Daarnaast wordt van de bewindvoerder verwacht dat hij een rekening en verantwoording op het niveau van zijn client kan uitleggen. Mocht dit niet naar behoren gebeuren, loopt de bewindvoerder het risico ontslagen te worden.