Nieuws

Reveon en MijnBewind

Reveon maakt het invullen van de rekening en verantwoording erg eenvoudig. Geen onoverzichtelijke spreadsheets meer of rekenmachine om uw rekening en verantwoording in te vullen...
Lees verder about Reveon en MijnBewind

Ontslag bewindvoerder

Curatele, bewind of mentorschap eindigen als de persoon om wie het gaat weer voor zichzelf kan zorgen. De kantonrechter moet de beschermingsmaatregel wel eerst opheffen....
Lees verder about Ontslag bewindvoerder

Minstens eenmaal per jaar financiële situatie bespreken

Bewindvoerders moeten jaarlijks verantwoording afleggen aan de kantonrechter door het opstellen en insturen van een formulier met Rekening en Verantwoording (artikel 1:445 BW) waarbij Reveon...
Lees verder about Minstens eenmaal per jaar financiële situatie bespreken

De Aansprakelijkheid van de Bewindvoerder

Afgezien van een verzoek tot ontslag van de betreffende bewindvoerder, biedt de wet de mogelijkheid tot aansprakelijkstelling van de bewindvoerder in artikel 1:444 BW: ‘Een...
Lees verder about De Aansprakelijkheid van de Bewindvoerder