Nieuws

Ontslag bewindvoerder

Curatele, bewind of mentorschap eindigen als de persoon om wie het gaat weer voor zichzelf kan zorgen. De kantonrechter moet de beschermingsmaatregel wel eerst opheffen....

Minstens eenmaal per jaar financiële situatie bespreken

Bewindvoerders moeten jaarlijks verantwoording afleggen aan de kantonrechter door het opstellen en insturen van een formulier met Rekening en Verantwoording (artikel 1:445 BW) waarbij Reveon...

De Aansprakelijkheid van de Bewindvoerder

Afgezien van een verzoek tot ontslag van de betreffende bewindvoerder, biedt de wet de mogelijkheid tot aansprakelijkstelling van de bewindvoerder in artikel 1:444 BW: ‘Een...

Machtiging van 1:443 Burgerlijk Wetboek

De bewindvoerder kan alvorens in rechte op te treden zich te zijner verantwoording doen machtigen door de rechthebbende of, indien deze daartoe niet in staat...