Reveon voor bewindvoerders

foto 3

Reveon voor bewindvoerders

Het zorgen voor familie, vrienden, dierbaren of zwakkeren in de samenleving is een groot goed. Het is een verantwoordelijke taak, die vaak ook gepaard gaat met de nodige zorgtaken.

Het is goed dat er ook rechterlijk toezicht is op het uitvoeren van die taak. Dat geeft u niet alleen geruststelling, maar ook een steun als u met vragen kampt. Het informeren van die toezichthouder is niet zomaar een formaliteit. Bij de taak die u op u neemt als bewindvoerder hoort het tijdig en juist informeren van de toezichthouder. Dat wilt u als bewindvoerder ook.

Reveon richt zich op familiair bewind en vooral op niet-professionele bewindvoerders. Zeker voor niet professionele bewindvoerders is het soms lastig om alle (reken-)regels te kennen die er gelden, maar die ook nog periodiek wijzigen. Het bijhouden van die regels en het voldoen aan uw verplichtingen kan behoorlijk tijdrovend zijn. Reveon helpt u daarbij. Het op juiste wijze voldoen aan de wettelijke verplichtingen is door Reveon teruggebracht tot ongeveer 15 minuten per jaar.

Reveon is een door IVO rechtspraak erkende ontwikkelaar. Zij krijgt ook steeds de wijzigingen door in rekening en verantwoording en verwerkt die in het systeem, zodat u als bewindvoerder daar geen omkijken meer naar heeft.

Rekening en verantwoording

De jaarlijkse rekening en verantwoording vergt het nodige optelwerk, wat heel veel handmatig gebeurt. Doordat Reveon de mutaties op de beheerrekening uitleest behoort dit optelwerk tot het verleden. Rubricering gebeurt in veel gevallen automatisch, maar ook aan de hand van eerder gekozen rubriceringen.

Natuurlijk, ieder bewind is anders en er kunnen mutaties zijn die niet automatisch gerubriceerd kunnen worden. Maar uitgaven blijven uitgaven en inkomsten blijven inkomsten, wat de mogelijkheden waaruit u kunt kiezen beperkt. Het systeem helpt u op logische wijze om aan uw verplichtingen te voldoen.

Rapporten door Reveon geproduceerd kloppen, zodat u uw tijd en aandacht volledig bij de rechthebbende kunt leggen. Heeft u toch vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact op via info@reveon.nl. Dan helpen wij u graag.

Prijzen

Testen van Reveon kan volledig gratis. Ook het aanmaken van de boedelbeschrijving bij aanvang van het bewind is kosteloos. U gaat het abonnement van € 72,- per jaar pas aan als u een rekening en verantwoording maakt. Het abonnement geeft u toegang tot alle rapportages die de rechtbank voorschrijft. Na de betaling wordt een PDF gemaakt die u zo naar de rechtbank kunt sturen. Na een jaar wordt wederom om een betaling gevraagd. Sommige rechtbanken staan toe de kosten van Reveon ten laste van de rechthebbende te brengen.

Ook als het bewind al loopt

Doordat Reveon de bankgegevens kan inlezen kunnen daarmee bij sommige banken tot meer dan 5 jaar terug de gegevens worden gedownload en over een reeks van jaren de rekening en verantwoording worden gedaan. Ook als een bewind dus al langer loopt, kunt u probleemloos overstappen op Reveon.

Een geruststelling

Reveon biedt ook de mogelijkheid de rechthebbende inzage te laten hebben in de gegevens als u die mogelijkheid openstelt. Zeker bij familiair bewind kan dat soms een extra geruststelling zijn voor zowel de bewindvoerder als de rechthebbende.

Databescherming en privacy

Reveon neemt privacy en databescherming uiterst serieus. De beveiliging van het systeem is op het hoogste niveau en draait in een datacenter wat voldoet aan de strengste normen. Data wordt op geen enkele wijze geopenbaard aan derden.

Vragen?

Heeft u vragen over wat u ziet in Reveon of openstellen van Reveon voor u? Of ondervindt u problemen met de toegang tot Reveon nadat deze voor u is opengesteld? Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier of stuur een mail naar info@reveon.nl.