Eindrekening en Verantwoording

Bij het einde van het bewind of de curatele, of bij het einde van uw werkzaamheden als bewindvoerder of curator, maakt u over de laatste periode een overzicht van de inkomsten en uitgaven, het vermogen en de eventuele schulden van de betrokkene. Deze eindrekening en verantwoording legt u af aan de betrokkene, of de opvolgend bewindvoerder of curator.

Reveon heeft het formulier voor u gedigitaliseerd en vooraf de bij ons bekende gegevens ingevuld. Waaronder de bewindgegevens, persoonsgegevens van de bewindvoerder en rechthebbende en transacties over het rapportagejaar die zijn ingelezen en gecategoriseerd.

Na het invullen van de eindrekening en verantwoording kunt u het rapport indienen. Dit doet u door het rapport definitief te maken en een laatste keer te controleren. Bekijk deze pagina voor een uitleg over de definitieve versie van een rapport. Wanneer het rapport klopt en definitief is gemaakt kan zij  worden ingeleverd bij de betrokkene of de opvolgende bewindvoerder of curator. Deze moet zijn handtekening onder het formulier zetten om akkoord te geven.

Heeft u na het bekijken van de pagina over de eindrekening en verantwoording nog vragen neem dan contact met ons op via het contactformulier of door een e-mail te sturen naar info@reveon.nl, dan helpen wij u graag verder.