Vijfjaarlijkse Evaluatie

Als   maakt u iedere 5 jaar een verslag voor de rechter. Zo kan de rechter controleren hoe het gaat met het de . De rechter kan dan ook beoordelen of een minder ingrijpende maatregel nu voldoende is. Of dat het beter is om de persoon voor wie de maatregel is te beschermen met een zwaardere maatregel.

Reveon heeft het formulier voor u gedigitaliseerd en vooraf de bij ons bekende gegevens ingevuld. Waaronder de bewindgegevens en persoonsgegevens van de bewindvoerder en rechthebbende.

Na het invullen van de vijfjaarlijkse evaluatie kunt u het rapport indienen. Dit doet u door het rapport definitief te maken en een laatste keer te controleren. Bekijk deze pagina voor een uitleg over de definitieve versie van een rapport. Wanneer het rapport klopt en definitief is gemaakt kan zij ter controle worden ingeleverd bij de rechtbank.

Heeft u na het bekijken van de pagina over de vijfjaarlijkse evaluatie nog vragen neem dan contact met ons op via het contactformulier of door een e-mail te sturen naar info@reveon.nl, dan helpen wij u graag verder.