Reveon voor rechthebbende

foto 2

Wat is bewind en heb ik dat nodig?

In veel families wordt dit vaak opgelost doordat een van de kinderen of aanverwanten zorgdraagt voor de financiële handel en wandel. Hij of zij draagt zorg voor de betaling van de huur of hypotheek, het gas, water en licht en ga zo maar door. Vaak gaat dat ook goed en wordt op die manier “ontzorgd”.

Maar toch is zo’n ongeregelde situatie niet altijd wenselijk. Niet voor de rechthebbende, maar ook niet voor het betreffende familielid. De hele situatie is immers gebaseerd op goed vertrouwen. Vertrouwen dat beschaamd zou kunnen worden, maar ook vertrouwen dat door andere familieleden in twijfel kan worden getrokken.

Natuurlijk, dat gebeurt u niet. Uw familieleden hebben met u het beste voor en u vertrouwt ze blind. Uiteraard, maar zo beginnen al deze situaties. Geen weldenkend mens geeft immers het beheer over zijn financiën aan een persoon die hij niet vertrouwt. Bovendien; u houdt een oogje in het zeil.

Maar hoe goed vertrouwen ook is, controleren is beter. Controleren is deel van het ontzorgen. Zeker als u die controle met een gerust hart kunt overlaten aan een ander die daarvoor is toegerust. Een rechter.

De wetgever heeft oog voor de groeiende behoefte van met name ouderen om hun financiën door andere te laten doen omdat het hen soms “boven het hoofd groeit”. Zij kunnen vragen om bewind in te stellen. Dat kan over hun volledige vermogen, maar dat kan ook over een deel daarvan en het kan zowel tijdelijk als voor onbepaalde tijd. Daarbij wordt een bewindvoerder benoemd die onder toezicht staat van een kantonrechter. Zeker als de rechthebbende een voorkeur heeft voor een bewindvoerder, wordt dat meestal gevolgd bij de benoeming. Vaak is dat een bloed- of aanverwant, maar het kan ook een huisvriend(-in) zijn. In die situaties spreken wij -in spreektaal- van “familiair bewind”.

Wat doet de bewindvoerder voor mij?

De bewindvoerder zorgt allereerst voor alle alledaagse zaken. Hij of zij regelt uw belastingaangifte(-n), vraagt toeslagen aan en betaalt de rekeningen. Beslissingen over het vermogen wat onder bewind staat worden genomen in overleg met rechthebbende of met toestemming van de kantonrechter.

Natuurlijk moet de bewindvoerder daarvan een administratie bijhouden en die dient hij ieder jaar door de rechthebbende te laten goedkeuren en ter controle naar de kantonrechter te sturen.

Reveon is gemaakt om die administratie voor de bewindvoerder te doen. Maar Reveon biedt naast het gemak voor de bewindvoerder ook de rechthebbende en de kantonrechter de mogelijkheid om na te kijken of alles naar wens verloopt en alles wat wordt aangegeven ook klopt.

Reveon biedt zekerheid

Reveon heeft een speciale toegang voor de rechthebbende waarin op eenvoudige wijze wordt weergegeven wat er met het vermogen is gebeurd. Omdat Reveon die gegevens baseert op de bankmutaties die zij van de bank ontvangt, zijn die getallen altijd accuraat. Ook voor de kantonrechter is het fijn om te constateren dat de te controleren rekening en verantwoording door Reveon is samengesteld, omdat dit rekenfouten uitsluit.

Reveon rubriceert de gegevens die zij van de bank ontvangt in veel gevallen automatisch. Alleen die mutaties die niet automatisch gerubriceerd kunnen worden, moet de bewindvoerder nog voorzien van een “label”. Maar: uitgaven blijven uitgaven en inkomsten blijven inkomsten, dus het ergste wat er kan gebeuren is dat een uitgave op een verkeerde rubriek staat. Dat valt vaak eenvoudig te zien doordat een vergelijking wordt gemaakt met voorgaande jaren. Zo heeft u zekerheid over wat er gebeurt met uw vermogen en belast u de bewindvoerder ook niet met heel veel werk.

Vragen?

Heeft u toch problemen met de bewindvoerder of bewind of heeft u vragen over het bewind? Neem dan contact op met de kantonrechter. Die is er om u te horen en te helpen.

Heeft u vragen over wat u ziet in Reveon of openstellen van Reveon voor u? Of ondervindt u problemen met de toegang tot Reveon nadat deze voor u is opengesteld? Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier of stuur een mail naar info@reveon.nl.