Subcategorieën

Deze pagina bevat een lijst van alle subcategorieën die de rechtbank hanteert bij het categoriseren van transacties voor de rekening en verantwoording.

Voor uitleg over hoe u transacties kunt categoriseren in Reveon bekijk dan deze pagina.

Let op: De subcategorieën worden door de rechtbank vastgesteld en Reveon heeft hier geen inspraak in.

Inkomsten

Salaris
Uitkering (bijv. WWB, WW, WAO, Wajong, AOW, tegemoetkoming minimabeleid) Pensioen
Vakantiegeld
Inkomen uit onderneming
Bijzondere bijstand bewind/mentor/curator (beschikking bijvoegen) Bijzondere bijstand overig
Huurinkomsten
Belastingteruggave
Toeslagen - huurtoeslag
Toeslagen - zorgtoeslag
Toeslagen - kinderopvangtoeslag
Toeslagen - kindgebonden budget
Tegemoetkoming reiskosten
Tegemoetkoming ziektekosten/WLZ (beschikking bijvoegen)
Rente
Dividend
Schenkingen
Nalatenschap
Alimentatie
Kinderbijslag
Studiefinanciering betrokkene
Terugstorting derden
Vrijwilligersvergoeding
Overige inkomsten (op bijlage specificeren en toelichten)

Uitgaven

Leefgeld/zakgeld
Huur/kostgeld
Hypotheek (rente en aflossing)
Energie (gas en elektra)
Water
Vaste telefoon, televisie en internet
Mobiele telefoon
Servicekosten (te)huis
Premie zorgverzekering
Premie verzekeringen brand/inboedel/aansprakelijkheid
Premie autoverzekering
Premie uitvaartverzekering
Premie pakketverzekering/overige verzekeringen
Kleding en schoenen
Persoonlijke verzorging
Rente en aflossing schulden anders dan hypotheek
Bankkosten
Debetrente
Inkomstenbelasting
Motorrijtuigenbelasting
Gemeentelijke heffingen
Waterschapsbelastingen
Overige belastingen
Eigen bijdrage WLZ/ziektekosten
Eigen risico zorgverzekering
Eigen bijdrage WMO/CAK
Kosten auto anders dan verzekeringen en motorrijtuigenbelasting Reiskosten betrokkene
Reiskosten derden
Hobby’s/contributies/abonnementen
Vakantie
Boetes
Cadeaus
Giften en schenkingen (machtiging)
Uitgave ingevolge machtiging
Beloning curator/bewindvoerder (op bijlage samenstelling bedrag toelichten) Beloning mentor
Kinderopvang
Juridische kosten (op bijlage specificeren en toelichten)
Medische kosten/medicatie
Alimentatie
Kinderbijslag gestort op leefgeldrekening Boedelafdracht (MSNP/WSNP)
Kosten dieren
Ouderbijdrage LBIO
Overige uitgaven (op bijlage specificeren en toelichten)