Over ons

over-reveon

Wie zijn wij?

Waar wat mis gaat worden soms de beste ideeën geboren. Reveon is bedacht door een advocaat die met enige regelmaat werd (en wordt) ingeschakeld in gevallen waarin het vermogen van de rechthebbende niet op correcte wijze was beheerd of de bewindvoerder te kort schoot. Dat leidde in veel gevallen tot schrijnende situaties. Soms niet uit onwil of erger, maar uit onkunde of onbekendheid.

Met een voorliefde voor automatisering begon hij na te denken hoe dit voorkomen kon worden. Hoe zowel toezicht als het bewind beter zouden kunnen. Ideeën werden besproken met kantonrechters, bewindvoerders en andere toezichtmedewerkers. Er werd gekeken naar toezicht in andere landen.

Uiteindelijk kwam hij in contact met een professionele softwareontwikkelaar. Samen ontwikkelden zij Reveon, met het doel de rechthebbende te beschermen door toezicht en de taken van de bewindvoerder te vereenvoudigen.

Reveon is uiteindelijk ontstaan uit betrokkenheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. De samenleving vergrijst en er bestaat steeds meer behoefte aan bewind. Met Reveon kan aan die behoefte gemakkelijker invulling worden gegeven.

Waar staan wij voor?

Reveon richt zich met name op familiare (niet-professionele) bewindvoerders die vaak niet volledig op de hoogte zijn van de (reken-)regels voor rekening en verantwoording en helpt hen met interactieve software om de juiste keuzes te maken waardoor de rekening en verantwoording in enkele minuten gemaakt kan worden. Dat doen wij door mutaties op alle betrokken rekeningen te analyseren en waar mogelijk automatisch op juiste wijze te verwerken.

De logaritmen waarmee dit gebeurt worden steeds verder vervolmaakt en geoptimaliseerd om de bewindvoerder steeds meer werk uit handen te nemen. Reveon volgt ook de ontwikkelingen op de voet en beschikt steeds over de nieuwste versies van de rekening en verantwoording zodat de bewindvoerder nooit een verkeerd model hanteert.

Reveon genereert ook signalen naar de bewindvoerder om hem of haar te herinneren aan verplichtingen naar de rechtbank.

Reveon verwerkt financiële gegevens van de rechthebbende. Dat vereist een groot vertrouwen in de bewindvoerder en een groot vertrouwen van de bewindvoerder in Reveon. Reveon beschikt over databescherming op het hoogste niveau. Zij zal nimmer die gegevens aan derden ter beschikking stellen. Enkel de bewindvoerder heeft toegang tot die gegevens, de rechthebbende indien dit door de bewindvoerder wordt toegestaan en de kantonrechter indien deze die inzage van Reveon zou verlangen in het kader van het toezicht.

Reveon staat (in) voor betrouwbaarheid. Zowel in de wijze waarop zij omgaat met gegevens als in wat zij maakt. Verslagen die met Reveon zijn gemaakt kloppen.