Boedelbeschrijving

De boedelbeschrijving is een overzicht van de geldzaken van de betrokkene op het moment dat het of de start, en bevat:

  • het bezit van de betrokkene (ofwel de rechthebbende)
  • zijn of haar schulden, als deze er zijn
  • een schatting van zijn of haar maandelijkse inkomsten en uitgaven

De boedelbeschrijving dient binnen 4 maanden na aanvang van het bewind ingediend te zijn bij de rechtbank ter controle.

Reveon heeft het formulier voor u gedigitaliseerd en vooraf de bij ons bekende gegevens ingevuld. Waaronder de bewindgegevens, persoonsgegevens van de bewindvoerder en rechthebbende.

Na het invullen van de boedelbeschrijving kunt u het rapport indienen. Dit doet u door het rapport definitief te maken en een laatste keer te controleren. Bekijk deze pagina voor een uitleg over de definitieve versie van een rapport. Wanneer het rapport klopt en definitief is gemaakt kan zij ter controle worden ingeleverd bij de rechtbank.

Heeft u na het bekijken van de pagina over de boedelrapportage nog vragen neem dan contact met ons op via het contactformulier of door een e-mail te sturen naar info@reveon.nl, dan helpen wij u graag verder.