Nieuws

Machtiging van 1:443 Burgerlijk Wetboek

De bewindvoerder kan alvorens in rechte op te treden zich te zijner verantwoording doen machtigen door de rechthebbende of, indien deze daartoe niet in staat...
Lees verder

Aansprakelijkheid bewindvoerder

Afgezien van een verzoek tot ontslag van de betreffende bewindvoerder, biedt de wet deze mogelijkheid in artikel 1:444 BW: ‘Een bewindvoerder is jegens de rechthebbende...
Lees verder

Misbruik door de bewindvoerder (I Care A Lot)

Een recentelijke film uit 2020, I Care A Lot, vertelt precies het verhaal wat Reveon probeert te voorkomen. Een zakenvrouw laat zich door de rechtbank...
Lees verder

Rekening verantwoording over 2020 moet worden gedaan!

De bewindvoerder is verplicht jaarlijks (tenzij de kantonrechter anders heeft bepaald) en aan het einde van het bewind rekening en verantwoording af te leggen over...
Lees verder